support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Din trygga partner i hela kedjan
mellan skog och industri
 


 ‹ tillbaka

SDCs styrelse har fattat beslut kring systemförnyelse

Beslutet har föregåtts av omfattande förberedelser tillsammans med företrädare för branschen och har beretts inom SDCs styrelses rådgivande grupper som också står samlade bakom beslutsförslaget. Beslutet innebär att arbetet med att bygga upp en utvecklingsplattform i Microsoft Dynamics AX inleds i början av 2014.

I det beslut som formulerades ingår möjligheten att kunna avbryta arbetet om vissa väsentliga krav på prestanda mm. inte kan verifieras under våren 2014. En mer omfattande information kring konsekvenserna av systemförnyelsen för SDCs kunder kommer att ges under andra halvåret 2014, då den slutliga utvärderingen kring plattformsvalet är genomförd. Från SDCs sida kommer dock vissa nyckelgrupper, exempelvis IT-leverantörer till skogsbranschen som har systemintegrationer mot SDC att aktivt informeras tidigare. SDCs marknadsansvariga kommer också underhand i löpande kundkontakter att ge information kring läget i det inledande arbetet.

Frågor angående detta besvaras av undertecknad anders.rixon@sdc.se , 060-168601, eller av SDCs affärutvecklingschef Magnus Hedin, magnus.hedin@sdc.se , 060-168695 eller IT-chefen Anders Sjöberg, anders.sjoberg@sdc.se , 060-168685.

Sundsvall 2013-12-09

Anders Rixon, vd

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn