support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Din trygga partner i hela kedjan
mellan skog och industri
 


 ‹ tillbaka

Förändringar i SDCs IT-organisation: Jan Selander ny IT-chef på SDC.

SDCs IT-chef Anders Sjöberg kommer att lämna sin anställning på SDC för att börja ett nytt jobb som IT-chef på Norrporten. Anders kommer att göra sin sista arbetsdag på SDC den 14:e februari.

- Vi tackar honom för tiden på SDC och lyckönskar i den nya utmaningen säger Anders Rixon, vd på SDC.
Som ny IT-chef på SDC utses Jan Selander. 

- Jan har lång erfarenhet inom IT och har inom SDC bl. a. lett arbetet med Krönt Vägval och Doris. I tidigare anställningar har Jan haft tunga projektledaruppdrag, bl. a. i samband med systemförnyelser i olika företag samt vid införande av affärssystemslösningar fortsätter Anders Rixon.

Jan tillträder som IT-chef den 20:e januari.

Förändringar i IT-organisationen
I samband med detta planeras även vissa andra förändringar inom SDCs IT-organisation i syfte att minska antalet direktrapporterande till IT-chefen. Detta främst för att frigöra tid för engagemang i det nödvändiga förändringsarbete inom organisationen som följer av förnyelsebeslutet.

Till bitr. IT-chef utses Jakob Björklund. Han har tidigare arbetat på SDC under ca 10 år med bl. a. metodutveckling och projektledning. Han kommer närmast från Sogeti som affärsansvarig för 45 personer och arbete som kundansvarig för bl. a. SCA Forestproducts. Jakob blir ledare för funktionen Systemleverans.

Staffan Olsson börjar på SDC i mitten på mars och blir ledare för funktionen Arkitektur. Staffan kommer från Försäkringskassan där han arbetat som arkitekt för enheten Systemarkitektur. Staffan har vidare mångårig erfarenhet av integrationsarbete samt systemarkitektur inom den skogsindustriella sektorn.

Ny projektorganisation för Förnyelsen
Parallellt med genomförandet av ovanstående förändringar kommer en ny projektorganisation för förnyelsearbetet att etableras. Förnyelseledningen avses utgöra en separat del inom SDCs organisation direkt underställd vd.

Mer information
För ytterligare information kontakta vd Anders Rixon, 060-16 86 01 eller HR-chef Anna-Karin Normelli Callhammar, 060-16 86 63.
 
 

   
 

 

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn