support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:

 

  
Din trygga partner i hela kedjan
mellan skog och industri
 


 ‹ tillbaka

Samverkan medför branschnytta

Nu kan IT-företaget Episcope Monitoring Systems samla in driftsfiler helt automatiskt från sina kunder, entreprenörer i skogsbranschen. Det är resultatet av ett samarbete med SDC som påbörjades för ca 1,5 år sedan. SDCs grundtanke är att samverkan ska underlätta informationsflödet för hela branschen.

SDC svarar för i stort sett all rundvirkesredovisning i Sverige. Företagets IT-lösningar för virkesmätning, virkes- och energiredovisning, transporter, produktionsrapportering m.m. täcker hela flödeskedjan från skogen till fabriken.

- Att samarbeta med andra IT-företag inom skogssektorn är helt naturligt för SDC. Detta är en del av SDCs kärnverksamhet. Sannolikt kommer den typen av strategisk samverkan att få än större betydelse framöver säger Oskar Cederlöf, affärsutvecklare inom produktionsområdet på SDC. Det är naturligt för SDC att etablera samarbete med företag som tillhandahåller IT-tjänster åt våra gemensamma kunder.

SDC står som garant
SDC säkerställer att rätt information når rätt part. Det SDC gör är att separera entreprenörernas och uppdragsgivarnas filer och garanterar därmed att det endast är maskinägarna som får tillgång till sina driftsfiler. Uppdragsgivarna kan därmed inte komma åt filerna. De berörda uppdragsgivarna har även tydligt förklarat att de inte vill kunna komma åt denna information av sekretesskäl. 

Samarbete som ger branschnytta
Nyttan för branschen består i att alla typer av data om skogsmaskinernas produktion sänds till SDC som i sin tur vidareförmedlar driftsfiler från skördarna till Episcopes tjänst för driftsuppföljning. Entreprenörerna kan därmed fortsätta jobba med samma tjänst och rutiner som tidigare trots att fler parter nu behöver kunna få tillgång till driftsdatat.

Även partnerföretaget Episcope blir en vinnare eftersom de kan få tillgång till rätt data utan att bygga upp kapacitet att samla in detta från många geografiskt spridda maskiner. Samarbetet gynnar även entreprenörernas uppdragsgivare på sikt eftersom driftuppföljningen syftar till att hålla nere produktionskostnaderna och kunna kvantifiera olika driftproblem. 

- Behovet att samverka med andra IT-företag ökar i takt med att branschens IT-system blir allt mer avancerade och att kunderna breddar sin verksamhet till nya områden. Behovet av IT-lösningar som underlättar affärsdialogen och effektiviserar administrationen är stort. Syftet för SDC och dess partner Episcope är att uppnå synergieffekter för branschen avslutar Oskar Cederlöf.

 

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn