Produktionsstyrning
Se till att skördarna får omedelbar tillgång till rätt instruktion

Hur ser du till att skördarna verkligen kör med rätt apteringsinstruktioner och hur snabbt får du ut dem till maskinerna? Klarar du det på mindre än en timme?
 
Med införandet av StanForD2010 kom möjligheten att under pågående arbete på en avverkningstrakt byta apteringsinstruktioner så att styrning av skördarens tillredning kan ske tätare och enklare.  Fram till nu har det varit svårt att kunna förverkliga nyttan av detta eftersom det saknats möjligheter för skogsföretagen att leverera apteringsinstruktioner direkt till skördarnas styrsystem.
 
Syfte o mål med projektet
Ta fram en tjänst som innebär att skogsföretagen från egna system kan skicka ut apteringsinstruktioner direkt till rätt skördare och dessutom med god tillförlitlighet veta att instruktionerna finns på plats i skördaren och snabbt kan installeras. Ledtiden från att en instruktion laddas upp till SDCs system från uppdragsgivaren, tills instruktionen finns tillgänglig för skördarens styrsystem skall vara maximalt en timme . Tjänsten ska även innehålla en loggning av de apteringsinstruktioner som varje skördare kör på så att det är möjligt för användaren att nå alla maskiner som kör på en tidigare version av instruktionen utan att veta vilka dessa skördare är.
 
Verksamhetsnytta
Vid varje tillfälle då en skördare kör på en instruktion som inte är anpassad för aktuellt behov förlorar svensk skogsindustri pengar. Därför skall projektet säkerställa att skördarna vid varje tidpunkt kör på rätt instruktion, anpassad för industrin och deras kunders behov så att maximalt värde kan uppstå ur den avverkande skogen. Detta kan säkerställas genom att snabbt och automatiserat få ut instruktionerna till skördarna.
 
Kundpåverkan och förberedelser
På en högre nivå bör företagen ha informerat sig om de möjligheter som StanForD 2010 öppnar för samt tänkt igenom hur man vill jobba med distribution av apteringsinstruktioner och andra typer av underlag till skogsmaskinerna. Företagen bör också innan lösningen tas i bruk förbereda sig genom att informera maskinförarna om vad det är som kommer att hända och hur förarna skall agera när en ny apteringsinstruktion har levererats till maskinen via Sender XC.
På mer detaljnivå handlar jobbet om att ge företagets användare tillgång till rätt verktyg som tex en SFTP-klient för att kunna ladda upp instruktionerna till SDC samt tillräckligt med stöd för att kunna lära sig att jobba med dessa så att införandet går smidigt.
 
Status
Under slutet av 2016 och under 2017 har Sveaskog, Mellanskog, Vida Skog och Karl Hedin börjat använda tjänsten. Sveaskog har utvecklat ett eget systemstöd för att förenkla för sina egna användare. Ytterligare några företag genomför tester för att lära sig mer och förstå hur tjänsten kan användas. 
 
Kontaktperson
Tjänsteansvarig Oskar Cederlöf