IT-stöd för fjärrmätning
Ett nytt och bättre integrerat IT-stöd för virkesmätning i bilder

SDC utvecklar en egen lösning för virkesmätning i bilder. Förbättrad integration med SDCs övriga tjänster och ett mer användarvänligt användargränssnitt ger ett mer effektivt IT-stöd för både mätare och chaufför.

I utvecklingen av konceptet fjärrmätning har SDC och VMF under flera år haft ett nära samarbete med Norsk Virkesmåling. Tjänsten Fotoweb som utvecklats i Norge har med stor framgång använts i Sverige under en längre tid. Men med den starka tillväxten på området fjärrmätning i Sverige och som ett led i SDCs förnyelseprogram har beslut fattats att SDC ska utveckla ett eget IT-stöd för fjärrmätning i bilder.

Fjärrmätning utförs i dagsläget av VMF från flera olika platser. Personal från dessa mätplatser är delaktiga i utvecklingsarbetet och planering inför driftstart.

Syfte o mål med projektet
Med en egenutvecklad tjänst för fjärrmätning i bilder kommer SDC att få bättre kontroll på den fortsatta utvecklingen både på lång och kort sikt. Integrationerna med andra tjänster på SDC (Leveransavisering och mätplatssystemet Doris) kommer att förbättras och virkesmätarnas arbete kommer effektiviseras, enligt bedömningar med upp 25%.

Verksamhetsnytta
De viktigaste förändringarna med nya tjänsten för fjärrmätning:

  • Mer användarvänligt användargränssnitt
  • Integration med Leveransavisering vid avlämning
  • Förbättrad integration med Doris innebär att mätning kan avslutas direkt i fjärrmätningstjänsten
  • Möjlighet att ange bedömningsparametrar för fastvolymprocent

Kundpåverkan och förberedelser
Ingen direkt kundpåverkan utöver angivna fördelar under "Verksamhetsnytta"

Tidplan
Tidplanen för en driftfärdig tjänst är januari 2017.
 
Status
Utveckling pågår och leverans är planerad till SDCs release 2016.R4 den 11 december. Pilottester pågår sedan fram till driftsättning
 
Pilotkunder
Planerat VMF Syd med fjärrmätning från Värö Bruk mot Falköpingsterminalen.
 
Kontaktperson
Tjänsteansvarig Svante Wikner.