Generell vältlapp
Ett enhetligt riksgemensamt sätt att identifiera råvaran och dess ägare på ett snabbt, enkelt och säkert sätt.

Hur ser du till att råvaran alltid mäts och redovisas på rätt ägare och det rätta objektet?

För att underlätta identifiering av råvara och dess ägare har projektet ”Smart märkning” startats i samarbete mellan SDC, VMF och kundföretagen. Syftet är att möjliggöra maskinell avläsning av information med RFID eller annan teknik. Smart märkning ska kvalitetssäkra leveransaviseringen som görs vid lastningstillfället.

En analog märkning med en generell vältlapp behöver finnas kvar för att visuellt kunna identifiera råvaran och dess ägare.

Syfte o mål med projektet
Syftet och målet är att underlätta övergången till VIOL 3 och att höja effektiviteten i SDC/VMFs tjänsteleverans genom minskad komplexitet.

Vältlappen ska innehålla den information som behövs för att säkerställa att redovisning sker på rätt affär d.v.s. säljaren, eventuell mottagningsplats, affärsobjektet (trakten, leveransen, etc.) och det handelssortiment som leveransen avser. Vältlappen innehåller information som kan läsas maskinellt.

En enkel och likformig vältlapp är dessutom en förutsättning för att säkerställa identifiering av råvaran vid bildmätning.

Verksamhetsnytta
En enkel och tydlig märkning är en förutsättning för att kunna säkra informationen om råvaran och dess säljare. Det säkerställer en effektivare inmätningsprocess och stödjer det mätande företaget.

Kundpåverkan
En generell vältlapp kommer att beröra samtliga nu använda varianter av vältlappar. Påverkan blir större i de fall där endast leverantörs- och skyddsmärkning med stämpel i stockändan förekommer där man idag distribuerar virkesorderinformation för identifiering av råvarans ägare på annat sätt.

Tidplan
Lösning framtagen, utvecklad och driftsatt i april 2017.
 
Status
Förstudie genomförd november 2016.

Kontaktperson
Tjänsteansvarig Lars Persson