support@biometria.se | Tel +46 60 16 87 00

info@biometria.se | Tel +46 10 228 50 00

Search form
Sök:


 ‹ tillbaka

Beslut taget om ny kvalitetsklassning av massaved

Första augusti 2019 börjar en ny kvalitetsklassning av massaved att gälla i skogsbranschen. Detta efter förankring i VMFs styrelser, och beslut av SDCs styrelse.
 
En bättre och enklare kvalitetsbedömning är målet med systemet där man går ifrån vrakandel i procent av traven till förmån för bedömning av hela travens kvalitet som prima eller sekunda.
 
Nu har branschen ett drygt år på sig att förbereda sig för den nya klassningen och att hitta en rimlig prisrelation för en prisneutral övergång.
 
Mer information om den nya klassningen och dess effekter kommer till hösten. Bland annat kommer en särskild websida att öppnas.
 
Planerna på klassning i prima-sekunda beskrevs även i en artikel i januari i Skogsland.
 

 

Skriv ut sidan


Ett_nummer_Kundtjänst_FMC_sdcse_2.png
SDCs_beslutsstruktur_276x94_.png
Entreprenörer_som_produktionsrapporterar.pngOm SDC

Varje år hanterar SDC information om virkesvärden för mer än 70 miljarder kronor. Från skördare, skotare, avlägg och lastbil till mätplatser, industrier och värmeverk – våra kunder vill ha exakta besked. De vill redovisa, planera, optimera, effektivisera, estimera och följa upp den egna affären.

På uppdrag av den samlade skogsnäringen håller vi koll på skogens data. Vi är informationsnavet i kedjan mellan skog och industri.

SDC Ek för

 

 Adress: Skepparplatsen 1, 851 83 SUNDSVALL
 Telefon: 060-16 86 00

 Kundtjänst: 060-16 87 00, kundtjanst@sdc.se

 Email: info@sdc.se

Följ oss

Facebook
LinkedIn